Felemenkçe

1 Pagina 1 van 3Directie Regulier Verblijf en NederlanderschapRVN Zwolle Team 3BezoekadresZuiderzeelaan 43 518017 JV ZWOLLEPostadresPostbus 169560 AA TER APELT 088-0430430werkdagen van 9.00 tot 17.00www.ind.nlContactpersoonL. DoornT 088 0436402F 088-0432955V-nummer2725643618ZaaknummerZ1-90094662104Uw kenmerk-L> Retouradres Postbus 16 9560 AA TER APELAan de heer E.M. AlişikTripstraat 292571 DA DEN HAAGDatum16 maart 2020BetreftEthem Murat Alişikgeboren op 13 oktober 1979nationaliteit: TurkseGeachte heerAlişik,U hebt op 31 december 2019 een aanvraag ingediend voor een ‘EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’. Dit is mijn besluit.BesluitU komt niet in aanmerking voor een ‘EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’. Wel krijgt u een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd.U krijgt deze vergunning met ingang van 31 december 2019.De arbeidsmarktaantekening luidt: ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’.Waarom dit besluit?1. De ‘EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’Om in aanmerking te kunnen komen voor een ‘EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’ moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is vastgelegd in artikel 45b van de Vreemdelingenwet.Een van die voorwaarden is dat u duurzaam en zelfstandig over voldoende middelen van bestaan moet beschikken in de zin van de vreemdelingenwetgeving. Met middelen van bestaan wordt uw inkomen bedoeld. Pagina 2 van 3Directie Regulier Verblijf en NederlanderschapRVN Zwolle Team 3Datum16-03-2020V-nummer2725643618ZaaknummerZ1-90094662104Deze voorwaarde wordt het middelenvereiste genoemd en is verder uitgewerkt in de artikelen 3.73, 3.74 en 3.75 van het Vreemdelingenbesluit en artikel 3.24b van het Voorschrift Vreemdelingen en onderdeel B/1 van de Vreemdelingencirculaire. In de bijlage “bewijsmiddelen inkomen” bij het aanvraagformulier, staat beschreven welke bewijsstukken u moet opsturen om aan te tonen dat u aan die voorwaarde voldoet.De IND merkt inkomen aan als ‘zelfstandig’, indien de vereiste premies en belastingen worden afgedragen. Als u eigen inkomen heeft, is dit inkomen in ieder geval voldoende als de som van het loon uit arbeid in loondienst, het brutoinkomen uit een inkomensvervangende uitkering en de brutowinst uit arbeid als zelfstandige, ten minste gelijk is aan 70% van het minimumloon met inbegrip van de vakantiebijslag. In uw situatie is dat € 1236,52 per maandUit de overgelegde stukken blijkt dat u een WGA uitkering ontvangt. Dit is een zelfstandig inkomen. Echter, uit verkregen informatie uit het ‘Suwinet’ is gebleken is datu ook een aanvullende uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt. Deze aanvullende uitkering wordt niet aangemerkt als zelfstandige middelen van bestaan, omdat het een uitkering uit de algemene middelenop grond van een sociale voorziening betreft waarvoor geen premies worden afgedragen. Nu deze uitkering niet mag worden meegeteld, kunt u niet aan het toepasselijke normbedrag van € 1236,52 per maand voldoen.Daarom komt u niet in aanmerking voor een ‘EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’.2. Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijdVoor de verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd hoeftu niet aan te tonen dat u duurzaam en zelfstandig over voldoende middelen van bestaan beschikt, omdat de onderstaande vrijstellingsgrond op u van toepassing is:- U bent meerderjarig en hebt ten minste tien aaneengesloten jaren een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd gehad of verblijf o.g.v. het Besluit 1/80 van de Associatieraad EG-Turkije.Om die reden komt u wel in aanmerking voor een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. Verblijfsdocument ophalenNadat het verblijfsdocument voor u is gemaakt, ontvangt u een uitnodigingsbrief. In deze uitnodigingsbrief staat vermeld waar en wanneer het verblijfsdocument kan worden opgehaald en welke gegevens u moet meenemen.Bent u het niet eens met dit besluit?Tegen dit besluit kunt u binnenvier weken bezwaar maken bij de IND. Stuur uw bezwaarschrift naar het postadres bovenaan dit besluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Pagina 3 van 3Directie Regulier Verblijf en NederlanderschapRVN Zwolle Team 3Datum16-03-2020V-nummer2725643618ZaaknummerZ1-90094662104Hebt u een vraag?Hebt u een vraag over dit besluit? Dan kunt u uw contactpersoon bij de IND bellen. Voor overige informatie gaat u naar www.ind.nl of belt u de informatielijn van de IND. De telefoonnummers staan bovenaan deze brief.Hoogachtend,De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,namens deze,Deze brief is automatisch verstuurd, daarom staat er geen handtekening onder.L. Doorn

Türkçe

1 Sayfa 1/3 Yönetim Düzenli Konut ve Hollanda vatandaşlığı RVN Zwolle Team 3 Ziyaret adresi Zuiderzeelaan 43 518017 JV ZWOLLE Posta adresi Postbus 169560 AA TER APELT 088-0430430 iş günü 09:00 - 17:00 arası www.ind.nl DoornT 088 0436402F 088-0432955V numarası 2725643618 Kasa numarası Z1-90094662104 Referansınız-L> İade adresi PO Box 16 9560 AA TER APEL - Bay E.M. AlişikTripstraat 292571 DA LAHEY Tarih 16 Mart 2020 Konu Ethem Murat Alişik 13 Ekim 1979 tarihinde doğdu Milliyet: Türkçe Sayın Bay Alişik, 31 Aralık 2019 tarihinde 'uzun dönemli ikamet edenler için AB oturma izni başvurusu yaptınız. Bu benim kararım. "Uzun süreli sakinler için AB oturma izni" almaya hak kazanmıyorsunuz. Bununla birlikte, belirsiz bir süre için düzenli oturma izni alacaksınız ve bu izni 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren alacaksınız. İşgücü piyasası onayı şu şekildedir: 'İşe izin verilir, TWV gerekli değildir. Neden bu karar? 1. "Uzun süreli ikamet edenler için AB oturma izni" Bir "uzun süreli ikamet edenler için AB oturma izni" almaya hak kazanabilmek için, bir takım koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu, Yabancılar Yasası'nın 45b Maddesinde belirtilmiştir; bunlardan biri, Yabancılar Yasası anlamında sürdürülebilir ve bağımsız bir şekilde yeterli geçim aracına sahip olmanızdır.Gelir araçlarınız gelir anlamına gelir. Düzenli Oturma ve Hollanda Vatandaşlığı Müdürlüğü RVN Zwolle Takım 3 Tarih 16-03-2020V numarası 2725643618 Dava numarası Z1-90094662104 Bu koşul, araç şartı olarak adlandırılır ve Yabancılar Yönetmeliği'nin 3.73, 3.74 ve 3.75 maddelerinde ve Yabancılar Yönetmeliği'nin 3.24b maddelerinde daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. / 1 Yabancılar Kanunu Uygulama Esasları. Başvuru formunun ek "gelir kanıtı" nda, bu koşulu karşıladığınızı göstermek için hangi belgesel kanıtı göndermeniz gerektiği açıklanmaktadır.İndirim, gerekli primler ve vergiler ödenmişse, geliri "serbest meslek sahibi" olarak sınıflandırır. Kendi geliriniz varsa, bu gelir her durumda, maaşlı istihdamdan elde edilen ücretlerin, gelir değiştirme yardımından elde edilen brüt gelirin ve serbest meslekten elde edilen brüt kârın, asgari ücretin en az% 70'ine eşit olması durumunda her durumda yeterlidir. izin ödeneği. Sizin durumunuzda bu ayda 1236,52 € 'dur. Gönderilen belgeler bir WGA avantajı aldığınızı göstermektedir. Bu bağımsız bir gelir. Ancak, "Suwinet" ten elde edilen bilgiler Katılım Yasası kapsamında da ek bir ödeme aldığınızı göstermiştir.Bu ek yarar, bağımsız geçim aracı olarak sınıflandırılmaz, çünkü hiçbir katkı ödenmeyen bir sosyal hizmet temelinde genel kaynaklardan sağlanan bir fayda ile ilgilidir. Bu fayda sayılmaması gerektiğinden, geçerli standart tutar olan 1236,52 € tutarını karşılayamazsınız, bu nedenle "uzun süreli sakinler için AB oturma izni" almaya hak kazanamazsınız. Belirsiz bir süre için düzenli oturma izni Süresiz bir süre için düzenli oturma izni için, sürdürülebilir ve bağımsız bir şekilde yeterli geçim kaynağınız olduğunu göstermeniz gerekmez, çünkü aşağıdaki muafiyet gerekçeleri sizin için geçerlidir: - En az on yıl üst üste ulaştınız. düzenli düzenli oturma izni veya oturma izni AT-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin 1/80 sayılı kararı, bu nedenle süresiz olarak düzenli oturma iznine hak kazanırsınız. İkamet belgesi alma İkamet belgesi sizin için oluşturulduktan sonra bir davet mektubu alacaksınız. Bu davet mektubu, ikamet belgesinin nerede ve ne zaman toplanabileceğini ve yanınızda hangi bilgileri getirmeniz gerektiğini belirtir.Bu karara katılmıyorsanız dört hafta içinde bu karara itiraz edebilirsiniz. İtiraz bildiriminizi bu kararın üst kısmındaki posta adresine gönderin. Bu kararın bir kopyasını ekleyin.Sayfa 3/3 Yönetim Düzenli Konut ve Hollanda vatandaşlığı RVN Zwolle Takım 3 Tarih 16-03-2020 V-numarası2725643618 İşletme numarası Z1-90094662104 Bir sorunuz mu var? Daha sonra ilgili kişiyi IND'den arayabilirsiniz. Diğer bilgiler için www.ind.nl adresine gidin veya IND bilgi hattını arayın. Telefon numaraları bu mektubun en üstünde, Saygılarımla, Adalet ve Güvenlik Dışişleri Bakanı, bunun adına, Bu mektup otomatik olarak gönderildi, bu nedenle altında imza yok. diken

Cumleceviri.com | Felemenkçe-Türkçe Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çeviriler de kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)